Sok-xxxx Mikroøkonomi

Innleveringer

Type oppgave Innleveringsfrist Ressurser
Mappeoppgave 1 xx.xx kommer
Arbeidskrav 1 Uke x/x kommer
Mappeoppgave 2 xx.xx kl xx:xx kommer

Oppgavene kan løses i grupper på maksimalt 3.