Samfunnsøkonomi med datavitenskap

Samfunnsøkonomi

med datavitenskap

Bachelor

Programbeskrivelse

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi med datavitenskap ved Handelshøgskolen - UiT er et treårig studium. Totalt teller studiet 180 studiepoeng.

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi med datavitenskap gir en innføring i samfunnsøkonomiske metoder og datavitenskapelige verktøy til å analysere både teoretiske og praktiske samfunnsøkonomiske problemstillinger. For å utføre analyser vil kandidatene lære å kode i programmeringsspråkene Python og R. Kandidater vil anvende digitale verktøy for å utføre egne analyser som presenteres i forskjellige formater, rettet mot ulike målgrupper. I løpet av bachelorprogrammet samler kandidatene en portefølje av arbeid som lagres som en digital dokumentasjon av de ferdighetene som de har tilegnet seg.

Emner

1. Semester

Bed-1007

Matematikk for økonomer

Sok-1003

Python-lab

Sok-1004

Økonomiske emner og programmering

2. Semester

Sok-1005

Datavitenskap for økonomer

Sok-1006

Mikroøkonomi - Økonomisk atferd, markeder og priser

Sok-1016

Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk

3. Semester

Sok-2008

Den nordiske modellen

Sok-2009

Økonomi, statistikk og programmering

4. Semester

Sok-2011

Økonomisk vekst og bærekraftig utvikling

Sok-2012

Økonomiske insentiver

Sok-2030

Næringsøkonomi og konkurransestrategi

5. Semester

Bed-2020

Investering og finansiering

Sok-2013

Økonomisk globalisering

Sok-2014

Nytte-kostnadsanalyse i teori og praksis

6. Semester

Fil-0700

Examen philosophicum, Tromsøvarianten

Sok-2209

Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi