Forelesningsplan

Informasjonsmøte om sok-xxxx finner sted i xx.xx.xx kl xx:xx

Eksempel på tabell for forelesningsplan

Tid Sted Tema
xx.xx xx:xx Tromsø git
xx.xx xx:xx Tromsø python
xx.xx xx:xx Tromsø R
xx.xx xx:xx Tromsø Samfunnsøkonomi