Slik lager du et kursrepositorie (Slettes)

Kursplan

Forelesnings- og seminarplanene inneholder informasjon om tidspunkt, tema, faglærer samt ressurser/oppgaver til hvert tema.
Innleveringsplanen gir oppgaver, frister og ressurser i forbindelse med obligatoriske innleveringer.

Timeplan på timeplan.uit.no

Kursbeskrivelse

Kurset består av ulike interessante tema

Faglærerinfo

Administrative spørsmål

For henvendelser av administrative art send e-post til: hhcampus@hjelp.uit.no. Der får du hjelp av Handelshøgskolens administrasjon.

Pensum

Pensum til forelesningene

Leganto

Kunngjøringer

Kunngjøringer og beskjeder legges ut i Canvas.

Innlevering og eksamen

Kurset har mappeevaluering. Alle oppgaver er obligatorisk; noen er arbeidskrav (uten karakter), mens andre er karaktergivende.

Frister, oppgaver og ressurser finnes i innleveringsplan.